No somos animales

No somos animales es un projecte d’intervenció dut a terme des de l’escola Massana davant la proposta de treballar en grup sobre un espai d’espera que pren el menjador social del convent de Sant Agustí com a context, el col·lectiu de persones sense sostre com a subjecte, i la seva visibilització com a objectiu.

La petjada de calçat
com a símbol de presència
de reconeixement existencial
s’utilitza per visibilitzar
un sector social marginat.
Col·locades al mateix carrer
on succeeix l’espera,
les petjades impregnen teles penjades,
captant l’atenció del passetger,
donant veu a la gent del carrer.

 

no-somos-animales

 

Pots descarregar-te el dossier del projecte aquí.

 

Arrel l’experiència d’aquest projecte, i davant la proposta de realitzar una peça sobre la petjada per a una exposició organitzada pel CAP del Raval, creo Somos mar, una obra participativa en col·laboració amb la comunitat de gent sense sostre del barri del Raval de Barcelona.

 

petjades

 

 

Cómeme
Bendigo mi sexo