Frag ments

Exploració de les capacitats comunicatives que permet la manipulació d’una imatge publicitaria.

 

illustration_collage_1

 

illustration_collage_0

 

 

A fruta das
Préndeme