A fruta das

Composicions a partir de dibuix al natural i fotografies pròpies.

 

02

 

03

 

01

 

05

 

04

 

 

Pierre Hardy
Frag ments